Jeśli chcesz się skontaktować z Fundacją to pisz na maila: symetria@wils.pl